Al hoewel Radex Benelux getracht heeft om de op de Radex Benelux website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt Radex Benelux geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan. Alle informatie op de website van Radex Benelux heeft een informatief karakter. Radex Benelux en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie en de software die beschikbaar is op de website. Alle informatie en software worden geleverd “zoals deze is” en zonder enige garantie.

Radex Benelux en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van Radex Benelux’s website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website. Alle rechten zijn voorbehouden aan Radex Benelux.

De inhoud van deze website en de informatie die hierop staat vermeld, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Radex Benelux. Het is bezoekers van de website van Radex Benelux niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

  Algemeen

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Radex Benelux en de Gebruiker
  • Radex Benelux is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen
  • Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Radex Benelux en de gebruiker zijn overeengekomen.
  • Radex Benelux wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand
  • Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de gebruiker en Radex Benelux, wordt de gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten
  • Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Radex Benelux zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen
  Heb je een vraag of opmerking? Neem gerust contact op!

  • - Eerlijk en deskundig advies
  • - Snel antwoord op je al je vragen
  • - Een gegarandeerd hoge service

  CAPTCHA
  Een moment geduld aub.
  © Copyright 2023 Radex Benelux | Website door Three-Marketeers.nl